Login
Winkelwagen 0

Winkelwagen

Er zijn nog geen producten in uw winkelwagen geplaatst.

Privacy verklaring The Banner Company

Wij respecteren de privacy van iedereen die in contact komt met The Banner Company B.V.
Wij zorgen er graag voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Verwerking van persoonsgegevens gebeurt in overeenstemming met de eisen die de Algemene verordening gegevensbescherming stelt. In deze privacyverklaring wordt beschreven hoe The Banner Company B.V.met persoonsgegevens omgaat.


1. Welke persoonsgegevens verwerken wij?
Hieronder een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
- voor- en achternaam
- door u gekozen aanspreekvorm (bv. dhr., mevr., of anders)

Bedrijfsgegevens:
 • (bezoek)adres,
 • telefoonnummer (vast en/of mobiel),
 • e-mailadres,
 • bedrijfswebsite-url
 • functienaam
 • overige persoonsgegevens die u actief aan ons verstrekt om met ons te corresponderen of telefonisch contact met ons te hebben.

2. Waarom hebben wij uw gegevens nodig?
Uw persoonsgegevens worden door ons verwerkt voor het aangaan en verdiepen van uw relatie met Banner Company B.V. Hoe ver uw relatie met The Banner Company B.V. gaat, bepaalt u grotendeels zelf.
The Banner Company B.V. gebruikt uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:
 • om te kunnen reageren op een door u verzonden informatieverzoek m.b.t. onze producten of diensten;
 • om u telefonisch of schriftelijk te bereiken ten einde onze dienstverlening uit te kunnen voeren bij het gebruik van onze producten;
 • om de financiële afhandeling van de door u afgenomen producten of diensten te kunnen volbrengen;
 • om u te informeren over wijzigingen binnen onze dienstverlening en productaanbod;
 • om u te voorzien van onze nieuwsbrief en/of te informeren over onze salesacties, waarvoor u aangegeven heeft deze te willen ontvangen;
 • om u te kunnen benaderen over producten en/of diensten die u aan ons levert.
Op het moment dat u zich via de website, of op een andere manier, opgeeft voor een activiteit van The Banner Company B.V.(bijvoorbeeld voor een bijeenkomst, de nieuwsbrief of een aanvraag voor bepaalde informatie), dan heeft The Banner Company B.V. een gerechtvaardigd belang om uw gegevens vervolgens te gebruiken voor het toezenden van daaraan gerelateerde, relevante informatie.
Dit zo lang u niet heeft aangegeven daar geen prijs meer op te stellen.

Indien uw organisatie klant is van The Banner Company B.V., dan verwerken wij uw gegevens als noodzakelijk onderdeel van de uitvoering van de rechten en plichten die voortvloeiend uit de klant-leverancier relatie of op grond van de wet.


3. Hoe lang bewaren wij uw gegevens?
The Banner Company B.V. bewaart uw persoonsgegevens om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Onze bewaartermijn start direct na registratie van de gegevens en uw gegevens worden verwijderd op het moment dat deze niet langer relevant zijn voor de dienstverlening.
Bovengenoemde termijnen gelden tenzij The Banner Company B.V. op grond van een wettelijke bepaling verplicht is persoonsgegevens langer te bewaren.

4. Gebruik besloten gedeelte website
Indien u medewerker bent van een klant van The Banner Company B.V., dan kunt u een account aanmaken om in te loggen op het besloten gedeelte van onze website. Als gebruiker bent u zelf verantwoordelijk voor het zorgvuldig omgaan met uw gebruikersnaam en wachtwoord. Wij gaan ervan uit dat een persoon die zich aanmeldt met een gebruikersnaam en wachtwoord bevoegd is tot het gebruik daarvan. Wanneer u vermoedt dat uw wachtwoord bij onbevoegden bekend is, dient u The Banner Company B.V. hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte te stellen zodat wij maatregelen kunnen nemen.

5. Nieuwsbrief
U kunt zich via de website aanmelden voor de algemene nieuwsbrief van The Banner Company B.V. Hiermee informeren wij geïnteresseerden over relevante ontwikkelingen rondom het bedrijf en het product Banner Company B.V. Iedere nieuwsbrief bevat een link waarmee u zich kunt afmelden. Het abonneebestand van de nieuwsbrief wordt niet aan derden verstrekt, anders dan aan de mailprovider.

6. Delen met anderen
Uw gegevens worden enkel door ons met derden gedeeld wanneer dit noodzakelijk is voor de uitvoering van onze overeenkomst, een wettelijke verplichting of voor het faciliteren van onze diensten en producten (zoals de mailtool-, email- en CRM-provider).

7. In kaart brengen websitebezoek
Voor het uitvoeren van de analyses gebruiken wij Google Analytics. Meer informatie over de privacygevolgen hiervan is te vinden op de site van de Autoriteit Persoonsgegevens.

8. Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft te allen tijde recht op inzage en correctie van uw persoonsgegevens en wij zullen deze op uw verzoek verwijderen.  Indien u meer informatie wilt over The Banner Company B.V., ons privacybeleid, of een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering wilt doen, neem dan contact op via onderstaand adres. Wij zullen zo snel mogelijk - binnen vier weken - op uw verzoek reageren.

The Banner Company B.V.
T.a.v. De heer K.A. Mouissie (directeur)
Anthonie Fokkerstraat 4
3772 MR BARNEVELD
t 0342-801989

Klachten over verwerkingen kunnen ook worden ingediend bij de nationale privacy toezichthouder.


9. Beveiliging
The Banner Company B.V. neemt de bewerking en bescherming van uw gegevens serieus en hanteert hiervoor de adviezen van het Ministerie van Justitie, die beschreven staan in de ‘Handleiding Algemene verordening gegevensbescherming’. The Banner Company B.V. heeft passende maatregelen genomen om onbevoegde toegang tot en ongeoorloofde wijziging, ongewenste openbaarmaking, misbruik en verlies van uw gegevens tegen te gaan.
Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op via
info@bannercompany.nl


10. Aanpassen Privacyverklaring
Wij behouden ons het recht voor dit Privacyverklaring aan te passen. Wijzigingen zullen op onze website worden gepubliceerd. The Banner Company B.V. adviseert de gebruiker dan ook regelmatig op deze pagina te kijken of er aanpassingen zijn doorgevoerd.
De huidige Privacyverklaring is bijgewerkt op 24-mei-2018.

Wij adviseren!

Bij The Banner Company staan
kwaliteit en service voorop.
Ook voor persoonlijk advies
kunt u bij ons terecht.

Wij helpen u graag! 

Contact gegevens

The Banner Company is een
onderdeel van:
Display Concepts B.V.
Anthonie Fokkerstraat 4
3772 MR BARNEVELD
Nederland  

Telefoon: 0342 - 801 989
E-mail: info@bannercompany.nl


The Banner Company levert uitsluitend aan bedrijven, non profit organisaties, verenigingen, goede doelenorganisaties etc. en niet aan consumenten.

Inschrijven voor de nieuwsbrief
Aanmelden

* = prijzen zijn exclusief BTW - Powered by CCV Shop software webshop